ANBI-informatie

Stichting Loodsverkoop Wekerom
RSIN: 861553202

Contactgegevens secretaris
A. van de Pol
De Ring 14
6733 EG Wekerom

Doelstelling stichting:
Het bestuur van deze stichting stelt zich ten doel en ziet het als haar missie om:

  • geldmiddelen te verwerven om het Hervormd Jeugdwerk Wekerom financieel te ondersteunen, zodat het jeugdwerk zich financieel onbezorgd kan richten op de kerntaken voor de geestelijke en maatschappelijke vorming van de jeugd;
  • de sinds 1978 in gang gezette jaarlijkse donaties voor weeskinderen en andere hulpprojecten van de Stichting Woord en Daad te continueren;
  • financiële hulp te bieden aan projecten die zich richten op de medemens die in moeilijke omstandigheden verkeert.

Zie verder het beleidsplan en de meest recente jaarrekening van de Stichting Loodsverkoop Wekerom.

Het bestuur van de Stichting bestaat uit:
Jacco Roelofsen, voorzitter
Arie van de Pol, secretaris
Hendri van Luttikhuizen, penningmeester

De bestuurders ontvangen geen enkele beloning voor de verrichte werkzaamheden.

Download hier de jaarrekening 2022

Download hier het beleidsplan 2024